Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Acrotech bvba. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens die worden verzameld om wordt gegaan en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden door Acrotech bvba.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wally Van Der Wee
Acrotech bvba

Acrotech bvba

U leest op dit moment de privacy verklaring van Acrotech bvbaéén van de toonaangevende leveranciers van industriële rope access-diensten in België.

Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele en schriftelijke uitingen.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Acrotech bvba verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Acrotech bvba, neem dan gerust contact op!

info@acrotech.be I T: +32 (0)3 325 88 29 | Koningin Astridlaan 84 I 2550 Kontich I België

Acrotech bvba is een bvba, welke wordt bestuurd door Gregor Van den Eynden.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Acrotech bvba. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Acrotech bvba stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Acrotech bvba. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om uw aan te melden.

 1. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Acrotech bvba via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 1. Analytics

De website van Acrotech bvba verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Acrotech bvba ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw  e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 1. ESIV bvba

De e-mail van Acrotech bvba  wordt gehost bij ESIV bvba. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van ESIV bvba.

 1. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die u achterlaat op de website van Acrotech bvba zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Acrotech bvba, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan u namelijk uitschrijven wanneer u  maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar wally@acrotech.be

 1. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Acrotech bvba via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Acrotech bvba of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovensttaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Acrotech bvba. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Acrotech bvba privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Acrotech bvba ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw rechten

 1. Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Acrotech bvba vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Acrotech bvba. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door Acrotech bvba. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Acrotech bvba opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Acrotech bvba al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Acrotech bvba vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Acrotech bvba niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Acrotech bvba uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@marionflipse.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Acrotech bvba verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van opdrachtgevers van Acrotech bvba via e-mail.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Acrotech bvba de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Acrotech bvba met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Acrotech bvba behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Acrotech bvba dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Acrotech bvba te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@acrotech.be I T: +32 (0)3 325 88 29 | Koningin Astridlaan 84 I 2550 Kontich I België